Fagnytt i Nord nr. 3/2018.

Av Hans Yngve Bjerkås, 26.11.2018

Her kommer Fagnytt i Nord med et nytt nummer.

Her finner dere artikler om litteraturgruppe for personer med demens, laboratoriekurs i hjemmetjenesten, et spennende nytt masterstudium i helsefaglig utviklingsarbeid ved UiT fra neste høst og kvalitetsforbedring/ trygghetsstandard i sykehjem.

Det er laget både sluttrapport og følgeforskning fra Trygghetsstandard i sykehjem som dere finner i lenkene her:

 

Helsedirektoratet  - sluttrapport fra pilot trygghetsstandard i sykehjem 2015-2018.pdf

 

Senter for omsorgsforskning - sluttrapport følgeforskning pilot trygghetsstandard i sykehjem.pdf