Askim kommune har fått kreftkoordinator

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 26.11.2018

I september i år begynte sykepleier Heidi Harefallet Slupstad i nyopprettet stilling som kreftkoordinator i Askim kommune. Et etterlengtet tilbud til kreftpasienter og deres pårørende.

Askims nye kreftkoordinator Heidi Harefallet Slupstad har halv stilling i denne funksjonen. Hun har kontor på Løkentunet. Heidi ble utdannet sykepleier i 2005 og i 2008 var hun ferdig med videreutdanning som kreftsykepleier. Hun har erfaring med kurativ og palliativ behandling på sykehus. I tillegg har hun erfaring med palliasjon og omsorg ved livets slutt i kommunehelsetjenesten.

For et år siden skrev vi om Østfolds kreftkoordinatorer. Det kan du lese mer om her; https://www.nsf.no/vis-artikkel/3641379/17036/Ostfolds-kreftkoordinatorer

Den gangen var det ingen kreftkoordinator i Indre Østfold. Vi har derfor laget en ny oversikt over Østfolds kreftkoordinatorer;

Oversikt over kreftkoordinator i kommunene i Østfold

Askim:

Heidi Harefallet Slupstad

e-post heidi.harefallet.slupstad@askim.kommune.no

Mob.tlf. 969 49 068

Askims kreftkoordinator har kontor på Løkentunet. Hun har 50 prosent stilling. Mer informasjon i vedlagte brosjyre.

Moss:  

Eirin Vedvik

e-post Eirin.Vedvik@moss.kommune.no

Asborg Dammen

e-post asborg.dammen@moss.kommune.no

De har kontor på Peer Gynt  Helsehus. Begge har 100 prosent stilling

Rygge/Råde:

Ragnhild Skarpaas Andersen 

e-post ragnhild.andersen@rygge.kommune.no

Hun har kontor på Ryggeheimen/Råde sykehjem og har 100 prosent stilling

Fredrikstad:

Laila Hamre

e-post laha@fredrikstad.kommune.no

Hun har kontor på Helsehuset Fredrikstad og har 100 prosent stilling

Hvaler: 

Johanne Langvik

e-post jlan@hvaler.kommune.no

Hun er ansatt i hjemmesykepleien og har 20 prosent stilling som kreftkoordinator

Halden/Aremark: 

Ellen Rosseland Hansen

e-post ellen.rosseland.hansen@halden.kommune.no

Hun har kontor på Halden Helsehus og har 100 prosent stilling.