Skriveverksted på Lesvos i 2019

Av Anne Øverlie, 26.11.2018

Dette tilbudet er unikt fro medlemmer av NSF. Metochi studiesenter gir deg mulighet til å arbeide med skriveprosjekter i et inspirerende og hyggelig miljø med mulighet til å få veiledning av svært gode "hjelpere".

Påmeldingen er nå åpen: CV og utfylt søknadsskjema (vedlagt fil) sendes til skriveverksted2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Deltakere må ha minimum mastergradskompetanse og være medlem av NSF.

Professor Ellen Karine Grov (Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet) og professor Bengt Karlsson (Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sør-Norge) har hovedansvar for det faglige kursinnholdet, sammen med universitetslektor Frank Oterholt og førstelektor Kari Elisabeth Bugge.

 

Her kan du få god veiledning både på individuelt nivå og i gruppe. I tillegg settes det av mye tid til selvstendig skriving.

Deltakere dekker egne reisekostnader og en egenandel på kr 1000,- som dekker kost, losji, veiledning og transport t/r studiesenter.

Det er begrenset antall plasser, og «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

 

Påmeldingen er nå åpen: CV og utfylt søknadsskjema (vedlagt fil) sendes til skriveverksted2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

Ved spørsmål kan du sende mail til heidi.swensen@nsf.no

Her kan du lese mer om Metochi studiesenter: https://www.uia.no/senter-og-nettverk/metochi

 

Vedlagt finner du søknadsskjema og tentativt program (med forbehold om endringer).

Med vennlig hilsen

Heidi V. Swensen

Konsulent

----------------------------------------

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Fag- og helsepolitisk avdeling

Tlf : 220 43 191 / Sentralbord: 994 02 409

E-post: heidi.vembe.swensen@nsf.no

Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo