Vil du være delegat på landsmøtet i 2019?

Av Hans Yngve Bjerkås, 26.11.2018

- Eller kjenner du noen andre som kan tenke seg å stille som delegat?  NSFs landsmøte arrangeres 5.- 8. november 2019.  Delegasjonen fra Troms vil bestå av 6 delegater, og disse velges på fylkesmøtet i NSF Troms den 26. og 27. mars 2019.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å foreslå kandidater til landsmøtedelegasjonen i 2019.  NSF-medlemmer med tilhørighet i Troms (inkludert Svaldbard og UNN Narvik) kan velges som delegat, men må selv erklære seg villig.  Kandidater må foreslås av medlem med tilhørighet i Troms, Svaldbard eller UNN Narvik.  Benytt gjerne vedlagt skjema - som er en erklæring for villighet, kort presentasjon av kandidaten og bekreftelse fra forslagsstiller. (se vedlegg)

Forslag på kandidater til verv sendes nominasjonskomiteen på E-post til troms@nsf.no innen 27. januar.