Skrivekurs på Lesvos

Av Vigdis Haugan, 26.11.2018

SKRIVEVERKSTED 2019

Også neste år arrangerer NSF skriveverksted for sykepleiere som ønsker veiledning i arbeid med publikasjoner. Årets verksted avholdes 8.-15. september 2019, ved Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas.

Deltakere må ha minimum mastergradskompetanse og være medlem av NSF.

Professor Ellen Karine Grov (Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet) og professor Bengt Karlsson (Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sør-Norge) har hovedansvar for det faglige kursinnholdet, sammen med universitetslektor Frank Oterholt og førstelektor Kari Elisabeth Bugge.

Her kan du få god veiledning både på individuelt nivå og i gruppe. I tillegg settes det av mye tid til selvstendig skriving.

Deltakere dekker egne reisekostnader og en egenandel på kr 1000,- som dekker kost, losji, veiledning og transport t/r studiesenter.

Det er begrenset antall plasser, og «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

 

Påmeldingen er nå åpen: CV og utfylt søknadsskjema (vedlagt fil) sendes til skriveverksted2019@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

Ved spørsmål kan du sende mail til heidi.swensen@nsf.no

Her kan du lese mer om Metochi studiesenter: https://www.uia.no/senter-og-nettverk/metochi