Delegat til NSFs landsmøte i 2019?

Av Kjell Ivar Løkken, 26.11.2018

Ønsker du å foreslå kandidater til NSFs landsmøte i 2019, eller vil du selv stille som kandidat?

Det må sendes inn forslag på kandidater til ostfold@nsf.no innen 8.desember

Alle medlemmer skal ha mottatt e-post med opplysninger om at det avholdes Landsmøte i Norsk Sykepleierforbund den 4. til 8.november 2019. NSF, Østfold ønsker i den forbindelse forslag på kandidater som delegater til dette landsmøtet. Vi har anslått at Østfold får 8 delegater. I tillegg velges et minimum på 5 varadelegater, altså trenger vi 13 kandidater.

Hovedsak på dette landsmøtet vil være NSFs fremtidige organisering, og dette landsmøtet er dermed en viktig mulighet til å påvirke hvordan NSF skal organiseres for best mulig å ivareta medlemmers og tillitsvalgtes interesser i årene fremover.

Har du spørsmål om saken, kan disse sendes på mail til ostfold@nsf.no