Valg av delegater til fylkesmøtet 27. mars

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 09.02.2019

Denne artikkelen gjelder ikke-yrkesaktive og medlemmer i arbeid som ikke tilhører et etablert HTV-område

NSF Hedmark avholder fylkesmøte den 27. mars 2019 på Elverum

Fylkesmøtet skal bestå av delegater fra ulike grupper og arbeidssteder i Hedmark. Ikke-yrkesaktive, samt medlemmer i arbeid som ikke tilhører et etablert HTV-område utgjør en slik gruppe som kan velge delegater til fylkesmøtet.

På selve Fylkesmøtet skal det velges delegater til Landsmøtet 2019

Valg av delegater til fylkesmøtet, for disse gruppene (som skulle foregå den 20. feb.) utgår. 

Det var ikke kommet inn noen forslag på delegater.   For gruppen "ikke yrkesaktive" har fylkesstyret oppnevnt to delegater som har sagt seg villig.