PRATE - SMILE - LØFTE

Av Helsedirektoratet, 28.11.2018

Vi har fått materiellet som brukes til å promotere kampanjen for PRATE - SMILE - LØFTE.

Vedlagt ligger filene som du trenger for å skrive ut store plakater og for å lage mindre matriell. 

Dette er fritt å benytte, vi ønsker å bidra til at dette blir gjort kjent blant alle, og legger det derfor ut her.