240 østfoldsykepleiere på NSFs fagkurs

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 29.11.2018

"En pasientvennlig helsetjeneste og god arbeidsplass" var tema da NSF Østfold holdt fagkurs for fylkets sykepleiere. En fullsatt sal lot seg begeistre og bevege av dyktige forelesere og skuespillere.

Tirsdag 27. november arrangerte NSF Østfold fagkurs for fylkets sykepleiere på Quality Hotel i Sarpsborg. Her følger en kort oppsummering. På Facebook under adressen Norsk Sykepleierforbund Østfold finner du flere bilder fra dagen.

Kari-Ann Grønsund er kjent skuespiller fra bl.a. "Lillys butikk" på barne-TV, "Karius og Baktus" på Oslo Nye Teater og nå som stemmen til Solan Gundersen i den nye Flåklypa-filmen. Hun delte sine erfaringer som ektefelle til dement ektefelle. En sterk historie fortalt med verdighet og humor.
Kulturværste bidro med dyktige skuespillere, fengende musikk og rollespill om utfordringer knyttet til å få til et inkluderende arbeidsliv på arbeidsplassen. Her ble både ansattes, tillitsvalgtes og lederes dilemmaer illustrert på en god måte, som mange kjente seg igjen i. Slik klarte Kulturværste å engasjere mange av de 240 deltakerne. 
Lisbeth Rugtvedt, som er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, var opptatt av hva nasjonalforeningen legger i en pasientvennlig helsetjeneste og hvilke forventninger deres medlemmer har til helsetjenesten generelt og sykepleiere spesielt.
Marianne Eek er pasient- og brukerombud i Østfold (POBO). Hun informerte om sin rolle og funksjon.
Wenche Hammer er en av få sykepleiere i fylket med master i avansert geriatrisk sykepleie. Hun kunne fortelle hvordan Eidsberg kommune har brukt hennes nye kompetanse og hvordan andre kommuner og sykehus kan ha nytte av sykepleiere med klinisk masterutdanning. 

Vedlagt finner du lysarkene som ble brukt på fagkurset.