Lise Nordahl er valgt som foretakstillitsvalgt ved SiV

Av Morten Falkenberg, 02.12.2018

Ved forslagsfristens utløp var det kommet inn to forslag fra medlemmene ved SiV HF; begge forslagene var på Lise Nordahl. Fylkesstyret har derfor benyttet seg av muligheten til å oppnevne Lise til vervet.

Hun ble for to år siden valgt som hovedtillitsvalgt og stedfortreder for FTV. Når tidligere FTV Tone Woll Buer sluttet ved sykehuset i sommer, trådte Lise inn i FTV-vervet. Som eneste kandidat kan fylkesstyret etter NSFs vedtekter velge å oppnevne den ene kandidaten. Det har de nå gjort, og Lise Nordahl er å anse som valgt FTV ved SiV HF i perioden 01.03.2019—28.02.2021.

NSF Vestfold gratulerer Lise Nordahl med vervet som foretakstillitsvalgt!

HER kan du lese Lises villighetserklæring