Vikarer for over en milliard kroner

Av NSF, 04.12.2018

- En milliard kroner er mye penger. Kommunenes utgifter til innleie av vikarer fra bemanningsbyråer har økt med 21 prosent fra 2016 til 2017. Dette er kortsiktige og dårlige løsninger. Kommunene bør i stedet ansette flere sykepleiere i hele faste stillinger, sier leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By.

NSF har kartlagt kommunenes bruk at vikarbyråer innen helse- og omsorgssektoren. Tallene viser at kommune-Norge brukte 1 056 842 652 kroner på innleie i 2017. Det er en økning på 21 prosent fra 2016.

Landets tre største kommuner er også de som har de høyeste utgiftene knyttet til innleie av helsevikarer.

Ser man derimot på hvilke kommuner som har de største utgiftene målt i kroner per innbygger er det Aurland, Moksnes og Modalen som topper listen.

Fra 2016 til 2017 viser kartleggingen at utgiftene til vikarbyråer har økt i 176 kommuner, på den annen side har kostnadene gått ned i 112 kommuner.

- Denne kartleggingen viser at sykepleiermangelen i kommune-Norge er stor. Kommunene dimensjonerer ikke bemanning i forhold til de virkelige behovene. Dette er et problem for nasjonen. Nå må politikerne handle. Sykepleierne må få bedre lønn og gode arbeidstidsordninger, sier By.

Se vedlagte oversikt over alle landets kommuner.