Valg av hovedtillitsvalgte for NSF i Bergen kommune

Av Bente Soltvedt Leversen, 20.12.2018

Innen 1.mars 2019 skal det avholdes valg av 3 hovedtillitsvalgte. Valgperioden er 2 år. Det er mulighet for gjenvalg. Valget avholdes etter NSF sine vedtekter. 

 

For å stille til valg som hovedtillitsvalgt må en bli foreslått av et medlem i Bergen kommune og kandidatene må fylle ut en villighetserklæring (se lenke). 

Frist for å melde inn kandidater som er villig til å stille til valg er 4 uker før valget finner sted. Denne fristen settes til 15.januar

Også denne gang vil vi gjennomføre valget elektronisk, og det er kun de som ligger registrert med riktig arbeidssted, epostadresse og telefonnummer på nsf.no som kan stemme.

Forslag på kandidater og deres villighetsskjema kan sendes til tillitsvalgt Karen Hoshovde. Vedlagt er forslagsskjema og villighetserklæring for valg av hovedtillitsvalgt 2019.