Klar melding fra politikerne etter lockouten

Av NSF, 05.12.2018

– Partene har ansvar for å rigge konfliktene sine så man ikke trenger å gripe inn fra myndighetenes side. Det var den klare meldingen fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under Unios partilederdebatt.

Både den famøse lockouten til NHO Handel og Service mot sykepleierne og privatisering av helsetjenester sto på dagsorden da partitoppene på Stortinget barket sammen til velferdsdebatt under Unio-konferansen på Sundvolden.

Her er noe av det som ble sagt av politikerne, som nå straks skal behandle lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018:

Anniken Hauglie (H):

«Lønnsdannelsen er partenes ansvar, den skal jeg holde meg unna. Når partene har makt og myndighet til å bruke streik og lockout, så må de brukes med varsomhet så vi slipper å gripe inn».

«Partene har ansvar for å rigge konfliktene sine så man ikke trenger å gripe inn fra myndighetenes side»

Audun Lysbakken (SV):

«Jeg vil veldig tydelig kritisere NHO for måten de brukte denne lockouten på. Dette går rett og slett på sykepleiernes streikerett og det er veldig alvorlig. Det avslører et systemproblem på flere måter, for vi har sett arbeidsgiverne flere ganger, nå med lockout og tidligere med bruk av dispensasjoner, rett og slett spekulerer i liv og helse for å få konflikter avbrutt. Når tvungen lønnsnemnd kan misbrukes på denne måten, er det et problem for Stortinget.

«Det er kommunene som har ansvar for helsetjenestene, men der det er de private som har tatt over, de kan bare gå til lockout, trekke seg ut og forvente at kommunen rydder opp.»

Bjørnar Moxnes (Rødt):

«Problemet er at NHO kan bestille lønnsnemnd og få det av Regjeringa. Det er problemet og det må vi endre på. Ansvarsfraskrivelse fra Høyre: I første omgang er de med på å sette ut helsetjenester på anbud til kommersielle aktører. Det er de kommersielle vi er imot, ikke de ideelle. De kommersielles arbeidsgiverforening NHO spekulerer i tvungen lønnsnemnd, vil locke ut 500 sykepleiere, samtlige fra enkelte sykehjem, det er klart at de da spekulerer i, de har bestilt lønnsnemnd»

Jonas Gahr Støre (Ap):

«Det er en ny trend nå i Norge at de store kommersielle aktørene kommer inn i velferdssegmentet, tar posisjoner, etablerer seg, og så stiller de statsråder sjakk matt. Vi som politikere må ta tilbake det styringsrommet å si at vi skal ha en velferdsstatsmodell.»

Per Olaf Lundteigen (Sp):

«Nå må det settes flomlys på én organisasjon. Og hva heter den?: Den heter NHO Handel og Service. Jeg sitter i arbeids- og sosialkomiteen og etter planen skal vi avgi innstilling etter lockouten nå på torsdag. Den organisasjonen opptrer helt rått. Dem kjører denne saken ut fra et premiss: penger. Greier da med sin oppførsel å presse Regjeringa, og så skal vi ta stilling til det her, uten at det er noen avklaringer på hvem som har «sørge for»-ansvaret når kommunen har gjort dette her. Det er et veldig behov for at vi i denne komiteen sørger for at den organisasjonen, den må vi kneppe nebbet på»

Knut Arild Hareide (Krf):

«Står på de privates skuldre sier Haugli? Nei, de står på de ideelles skuldre. Vi må ha et marked som er i balanse, og da kan ikke de kommersielle bli sterkere og sterkere.»

Bjørnar Moxnes (Rødt):

«Det er mange triks i boka for å forsvare profitt i velferden. Det frekkeste trikset i boka er følgende: å skyve de som jobber i kommersielle sykehjem foran seg i kampen for at noen eiere som holder til på Cayman Islands skal ta millioner av kroner ut av velferden. De som jobber der gjør jo det de kan for pasientene naturligvis, men det vi er imot at noen tar penger ut av tjenesten, ofte ved å kutte i lønna til de som jobber der, som dere liksom er så veldig glad i.

Frelsesarmeen er nå altså i NHO Handel og Service. Det er fordi de ideelle blir presset av konkurransen og blir kommersialisert. Derfor blir særtrekket ved de ideelle borte, hvis man ikke stopper presset fra de kommersielle.

Jonas Gahr Støre (Ap):

«Det de sparer på når de driver kommersielle sykehjem er jo ikke færre bleier eller færre materielle artikler. Det er lønn, det er pensjon, det er folk.»

Audun Lysbakken (SV):

«Vi har svære kommersielle velferdsgiganter på vei inn; Carema fra Sverige, det er de som er kjent for skandalen der bleier i eldreomsorgen ble veid for å passe på at de ikke ble skiftet for tidlig. Dette er det som er på gang, og vårt enkle krav – her tror jeg vi har hele norsk fagbevegelse med oss – alle målinger viser et klart flertall i folket, la oss forby profitt på skattepenger. Men på Stortinget er det bare to partier som stemmer for dette synet, og det er veldig rart.»