Brudd i Unicare-forhandlinger

Av NSF, 06.12.2018

Det ble i dag gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger av overenskomst ved Unicare Rehabilitering mellom Spekter og Unio. Det ble ikke enighet i forhandlinger og saken går da videre til mekling.

Følgende virksomheter er innenfor Unicare Rehabilitering: 

Unicare Bakke AS, Unicare Fram AS (Helsefort), Unicare Friskvern AS, Unicare Steffenrud AS, Unicare Jeløy AS, Unicare Landaasen AS og Unicare Hokksund AS. 

Unio-forbundene har rundt 170 medlemmer i disse virksomhetene. 

Mekling forventes gjennomført på nyåret. Protokollen vedlagt.

Protokoll brudd i Unicare.pdf