Nytt styre i SPoR Buskerud

Av Elise Steen, 07.12.2018

Den lokale faggruppa for Sykepleiere i Psykisk Helse og Rus, SPoR Buskerud, har valgt nytt styre.

Hilde Steen er nyvalgt leder, og har med seg følgende medlemmer i styret:

Nestleder Amela Rogonja

Kasserer Tonje F. Lia

Styremedlem Solfrid Øverland

Styremedlem Torfrid Johansen

Styremedlem Terje Sandbo