Nyutdannet sykepleier med jobb i kommunen?

Av Thea Martine Olsen, 07.12.2018

Er du nyutdannet sykepleier og jobber i kommunehelsetjenesten i enten Oslo eller Akershus? Da kan du være med å si ifra hva kommunenene kan gjøre for å bli mer attraktive som arbeidssted for sykepleiere!

Vi er med i et prosjekt kalt "Jobbvinner". Målet er å løfte frem de attraktive sidene ved å jobbe som sykepleier/helsefagarbeider i kommunehelsetjenesten. Sammen med NSF i prosjektet er bl.a. KS (kommunenes samarbeidsorganisasjon) og Helsedirektoratet.

Prosjektet har to samlinger i året. Samlingene avholdes i Oslo og er workshopbaserte. Her får du mulighet til å si hva du tror skal til for at flere nyutdannede sykepleier ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten. Ingen andre forkunnskaper kreves enn at du er nyutdannet med jobb i kommunen. Her kan du fortelle kommunene hva som trengs: Er det bedre lønn? Mulighet for videreutdanning eller kurs? Tilrettelegging av turnus? Du kan være den som forteller kommunene hva som skal til for at flere velger dem som arbeidsgiver.

Den første samlingen er onsdag 16. januar. Hvis du ønsker å være med må du kunne delta på denne. KS dekker eventuelle reiseutgifter.

Mer info her om prosjektet finner du her: https://jobbvinner.no/pa-tide-a-tenke-nytt/

Er du interessert? Send en mail til martin.fredheim@nsf.no, så kan du få mer informasjon.