Stomisykepleiermøtet 22. oktober i Oslo

Av Randi Slåsletten, 09.12.2018

Denne mandagen var 36 stomisykepleiere fra hele landet samlet ved Rikshospitalet. Her kan du lese om hva vi snakket om og lærte mer om!

Leder i styret Astrid Austrheim ønsket velkommen til stomisykepleiermøtet.

 

DRG koding ble gjennomgått av Kari Graue, seksjonsleder for seksjon for kontortjenester ved Rikshospitalet. En kan få hjelp ved å: 

Astrid Austrheim informerte fra styret om ny app, samarbeid med Norilco, spørreunder-søkelser, tekstplakat, kronikk, møte med sentrale politikere, ønske om pakkeforløp for stomiopererte, blærekreftforeningen, apoteksaken, fagseminar og stomisykepleier-møte 2019, GF og valg 2019 og NSF/SiS framtid.

Leila Søderholms forelesning om «viljens kraft» var motiverende, ga oss kunnskap, mye humor og energi. Viktig å bruke sunn fornuft og gjøre små forandringer. Hun snakket om mental og fysisk trening, og ga oss noen enkle  øvelser. Vi fikk også innblikk i hva hun selv hadde gjennomgått tidligere. En bør ha noe koselig å se fram til. Leila har 20 års erfaring med coaching av ansatte i ulike selskap. Hun er en meget optimistisk og interessant foreleser.

Stomisykepleierne Susan Bakke og Caroline Moe Bedell, Aker sykehus, hadde innlegg om «snakk om det» - seksuelle utfordringer hos kvinner og menn etter cystektomi. En kreftdiagnose påvirker både den opererte, men også partneren. De redegjorde for barrierer og PLISSIT modellen. Pasientens behov må respekteres og kartlegges på forhånd. Seksologer kan være til stor hjelp.

Til slutt var det informasjon fra styret og åpen diskusjon i plenum ved Astrid Austrheim.

Følgende ble diskutert:

  • Hvordan følger stomisykepleier opp gastrostomipasienter? 
  • Fagartikler i fulltekst i nyhetsbrevet til SiS kan ikke gjennomføres. Men vi kan finne fulltekstartikler på: Google Scholar, SCI-HUBB, Citations, archives. De store sykehusene har tilgang til flere tidsskrifter.
  • Stomisykepleierutdanningen starter våren 2019. Jobber for at utdanningen skal bli en mastergrad og ansette en dekan i 50 % stilling. 
  • Diskusjon og tanker rundt å slå oss sammen med en annen faggruppe for å få en større og mer robust faggruppe.
  • Koding. Først bruker en hovedårsaken til at pasienten kommer til oss, så Z kodene og deretter diagnosekodene.
  • Det arrangeres verdenskongress hvert annet år, 2020 i Glasgow Skottland. Vi har fått en henvendelse angående 2024. Det blir for stort for NSF/SiS.

Etter møtet gikk vi til restaurant «Olivia» i Østbanehallen og spiste middag sammen.

Ref: Randi Slåsletten