"VITEN OG VILJE" - Studiesykepleier fra Ahus

Av Berit Langset, 10.12.2018

 I "VITEN OG VILJE" på NRK1 treffer vi i dag studiesykepleier fra Ahus. Her kan du lese litt om studien "NaltRec" og hennes rolle som studiesykepleier. Foto: nrk.no

 

NaltRec studien følger opp pasienter som får langtidsvirkende naltrekson i rehabilitering av opioidavhengigheten sin.

Formålet med studien er å finne ut om intramuskulær naltrekson kan gi god hjelp til de som er avhengig av heroin eller andre opioider, og som ønsker å forbli opioidfrie etter en fullstendig avgiftning. Studiedeltakerne får tilbud om naltrekson-injeksjoner hver 4. uke i til sammen et år.

Foto: Roger Myren

Flere helseforetak er med utover Ahus. Både Bergen, Sørlandet og i Vestfold samarbeider om å inkludere og følge opp deltakere i studien. Studien ledes av dr.med Lars Tanum ved Ahus og  sturdeiesykepleier er Linn Camilla Wergeland Digranes. Den er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Statens legemiddelverk. Den finansieres gjennom midler fra Norges Forskningsråd og sykehusene som deltar.

Bilde: Roger Myren

Som studiesykepleier følger hun opp pasientene som tilhører Ahus sitt opptaksområde.

Hun møter pasienter, behandler og/eller ruskonsulent til en informasjonssamtale, der hun forteller om hva studien går ut på, hva det vil si å delta i studien og hvilken oppfølging man får underveis. Pasientene får både muntlig og skriftlig informasjon, og signerer en egenerklæring på ønske om deltagelse i studien hvis det er aktuelt.

Deretter avtaler de (pas og studiesykepleier) et nytt møte for screening, dette er en kartlegging som tar alt fra 2-4timer. Dette kan være krevende for pasienten. Hvis ikke noe fremkommer som ekskluderingsgrunner etter screening, blodprøver og klinisk undersøkelse gjort av fastlege, er pasienten klar for inkludering.

Pasienten blir innlagt for nedtrapping/avgiftning på seksjon IR (illegale rusmidler). Etter å ha vært opiatfri i 5-7 dager og har rene urinprøver, kan man motta naltrekson depot injeksjon, etter en naloxon test.

Pasienten blir fulgt opp med en telefonsamtale av henne etter en uke, og møter på Ahus for ny injeksjon etter 28dager etter første injeksjon.

Studien startet opp i september i år og skal sammen med de andre helseforetakene inkludere ialt 150 pasienter for Naltrekson depot injekson og 150 pasienter i kontrollgruppe som får vanlig LAR (Metadon, subutex og subuxone) behandling. Totalt 300 pasietner alt i alt og det forventes å ta noen år.

Mer får du ved å se på "VITEN OG VILJE" på NRK 1 i dag, Mandag 10.desember kl.19.45 «En sprøyte mot rus»

Vet du om spennende ting som skjer på sykehuset vårt - ta kontakt på nsf@ahus.no. Vi forteller gjerne det videre!