Plakat og infoskriv om mobilbruk til helsestasjonen

Helsesøstrene Siri Amalie Hansen, Kristine Holmen Strømsvåg og Nina Misvær har skrevet en fagartikkel om mobilbruk som har resultert i et samarbeid med LaH NSF om en plakat og et informasjonsskriv til bruk på helsestasjonene.

Artikkelens er publisert på sykepleien.no: "Mobilbruk kan skade samspillet med barn".

Vedlagt er Plakat og infoskriv til utskrift og bruk på helsestasjonen. Husk å skrive ut i A3 - format for plakat. (Den kan også skrives ut i A4, men det blir litt puslete). Vi har også utarbeidet en variant som kan legges ut på nettsider, infoskjermer etc.