Aktiviteter 2019

Av NSF

NSF Akershus arrangerer en rekke kurs og konferanser for medlemmer og for tillitsvalgte. I denne artikkelen finner du en samlet oversikt.

I oversikten finner du når det skal være turnuskurs med Thrana, lederkonferanse for ledere og tillitsvalgte, fagkonferanse for medlemmer, HTV-samlinger, tillitsvalgtkonferanse osv.

Det er også en oversikt over tillitsvalgtopplæring som introduksjonskurs, basiskurs, forhandlingskurs og arbeidstidskurs. Samt når det skal være temkurs/tariffkonferanser!