Sauda: Protester mot budsjettkutt førte fram

Av Arild Berland, 12.12.2018

Når kommunepolitikerne hadde foreslått et nytt kutt på 1,6 millioner kroner og nedleggelse av fem korttidsplasser i Sauda mobiliserte medlemmene i NSF, Delta og Fagforbundet.  Kronikker ble skrevet, konsekvenser ble synliggjort, møter ble avholdt og i dag ble politikere på vei til kommunestyremøte møtt av flere titalls ansatte som holdt en stille demonstrasjon.

-    Vi var et tyvetalls NSF-medlemmer blant de fakkelbærende demonstrantene. De varslede kuttene har medført et stort engasjement blant våre medlemmer, og mange ønsket å vise sin motstand før dagens møte, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Sauda Grete Kaarhus til NSF Rogaland.

Enige om redusert kutt i budsjettforlik
Om det var de ansattes engasjement som bidro til et bredt budsjettforlik som innebar at kuttet ble redusert fra 1,6 millioner til 350 000 kroner innenfor helse- og omsorg skal være usagt, men det kunne i alle fall se ut som at politikerne hadde tatt inn over seg hvilke konsekvenser det opprinnelige forslaget ville fått for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

-          Vi er fornøyd med at kuttet ble såpass kraftig redusert. Vi er også fornøyd med at kommunestyret ba rådmannen foreta en ny vurdering med tanke på de fem korttidsplassene som var foreslått nedlagt.  Så får vi krysse fingrene for at rådmannen finner de nødvendige midlene som skal til for at plassene opprettholdes. Konsekvensene av å legge ned disse plassene vil bare medføre økt belastning og økte utgifter på andre deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastslår Kaarhus


Grete Kaarhus, HTV NSF Sauda
                                                    

NSF Rogaland takker NSF og de øvrige organisasjonene i Sauda for et flott initiativ -  og for det arbeidet de har lagt ned for å synliggjøre hva et budsjettkutt på 1,6 millioner kroner vil bety for pasienter og brukere i kommunen.