Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleder

Kari Værnes Fiske mob. 48280713
Knut Jørgen H. Rotabakk er i permisjon t.o.m 31.08.2019

Rådgivere

Margaret Heggem
Gina Helstad
Borghild Bibbi Kirkebak
Marie Louise H. Nancke
Ingrid Berg Selfjord (vikar)

Kurs- og konferansekonsulent

Henriette Nilsen Lian

Fylkesstyre

Fylkesleder Knut Jørgen H. Rotabakk (AU), 
Nestleder Kari Værnes Fiske, KariVaernes.Fiske@nsf.no

Styremedlemmer:

Kenneth Sandmo Grip
Jan Erik Skjølås
Ellinor Larsdotter Svisdal
Mette Skog
Hege Kløften
May Kristin Pedersen

Varamedlemmer:

Ingfrid Gjone Enstad
Tor Egil Ingebrigtsen
Elin Brynhildsen
Tone Ingeborg Schevik
Marie Knoph (studentvara)

Lokalt fagforum:

Toril Hansen

Studentrepresentant:

Eirik Halset