Julehilsen fra Rådet for Sykepleieetikk

Av Anne Hansen Vartdal, 19.12.2018

I november i år besøkte leder av Rådet for Sykepleieetikk, Elisabeth Kjølsrud, vår Fagkafè på Fylkeskontoret.

Her kommer en julehilsen og oppsummering av hva Rådet har arbeidet med i 2018!

Vi nærmer oss slutten på 2018 og vi i Rådet for sykepleieetikk har hatt et aktivt og spennende år!

 

I 2018 har Rådet behandlet rundt 100 henvendelser- omtrent slik som det har vært de siste årene.

Vi får henvendelser fra sykepleiere, sykepleieledere, pårørende, studenter og fra media. I 2018 har vi samarbeidet med Rådet for legeetikk i en sak om estetisk medisin. Vi er svært glade for at det er etisk bevissthet og stor interesse for etiske spørsmål både blant våre medlemmer og i samfunnet generelt.

 

Sakene vi får til behandling handler om grunnleggende verdier og formelle rettigheter på spill, om kryssende interesser og verdier i konflikt, – om samarbeid og kommunikasjon, - om arbeidsforhold og konsekvenser for pasienter og pårørende, og om ulike saker i sosiale medier. Vi har også gitt høringssvar til offentlige utredninger. I 2018 var det særlig palliasjonsmeldingen «På liv og død» som hadde vårt fokus. Rådet sendte i høst ut en invitasjon til alle faggruppene i NSF, hvor vi inviterte til å dele etiske dilemmaer med oss. Vi har fått mange svar, og ser at mange store utfordringer er felles, på tvers av både faggrupper og nivåer i helsetjenesten.

Sykepleieprat er navnet på podkastene til Rådet for sykepleieetikk. Vi startet vår storsatsing på podkastproduksjon i 2017, og i 2018 har vi produsert ytterligere fire podkaster – slik at det nå er publisert seks podkaster. Disse dekker viktige og vanskelige temaer hele veien fra livets begynnelse til livets slutt, og de er blitt godt mottatt av publikum. I januar kommer en podkast om pårørenderollen, hvor Elisabeth S. Kjølsrud og Berit Støre Brinchmann fra Rådet samtaler med Helene Sandvig.

 

Du finner podkastene ved å søke på Sykepleieprat i din podkast-app. Her er linken dersom du bruker pc: https://itunes.apple.com/us/podcast/sykepleieprat/id1300472814?mt=2

 

Den 10. og 11. september i år var Rådet vertskap for Nordisk Treff for de sykepleieetiske rådene fra Danmark, Sverige, Grønland og Færøyene. Tittelen på treffet og tema for innlegg og debatt var «Fra ansiktets etikk til sosiale medier». Treffet ble åpnet av nestleder Karen Bjøro. Den teknologiske utviklingen og bruk av ulike sosiale medier både endrer, utfordrer og gir nye muligheter for sykepleiere. Vi hadde interessante innlegg om denne tematikken, og engasjementet var høyt blant oss nordiske kolleger på nydelige Strand Hotel i Fevik. Hele det nordiske kollegiet var også på besøk på Campus Grimstad ved Universitetet i Agder, hvor vi fikk en interessant innføring det nyeste innenfor robotteknologi og maskinlæring.

 

I høst fikk vi den gledelige meldingen at medlem i Rådet, og professor i sykepleieetikk, Berit Støre Brinchmann, er valgt til medlem i ICNs internasjonale komite som skal revidere ICNs yrkesetiske retningslinjer. Dette er vi veldig stolte av og vi ønsker komiteen lykke til med arbeidet!

 

Vi i Rådet går nå inn vårt siste år. Vi vil fortsette å være en synlig stemme og en tydelig, modig og stolt aktør for gode sykepleieverdier. Vi er glade for at NSF har gitt oss denne tilliten, og vi gleder oss til å gå løs på det siste året i valgperioden vår.

 

Se Rådets hjemmesider – og last ned rådets egen web-app med yrkesetiske retningslinjer.https://www.nsf.no/fag/etikk

 

God jul og godt nytt år fra alle i Rådet for sykepleieetikk!