Stedfortr. divisjonstillitsvalgt Elverum- Hamar og div.tillitsvalgt Hab-Rehab gjenvalgt

Av NSF, 28.01.2019

Elektronisk valg er gjennomført for stedfortredende divisjonstillitsvalgt Elverum- Hamar som også er divisjonstillitsvalgt for Hab- Rehab.

Stemmer fordelte seg slik:

Line Nerem: 70 stemmer
Marthe Nicolaysen: 20 stemmer
Lene C Ledel: 19 stemmer

Line Nerem er da valgt med over 50 % av avgitte stemmer og fortsetter i vervet i perioden 1. Mars 2019 til 28. Februar 2021. Gratulerer!