Julehilsen fra fylkesleder

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 20.12.2018

I sin julehilsen til medlemmene i Hedmark skriver fylkesleder Bente Aaland bl.a. om den altfor lave avgangsalderen for klinisk arbeidende sykepleiere og om de store strukturendringene NSF står foran, som følge av den nasjonale regionreformen.