Vil du bli bedre kjent med NSFs bistandsarbeid?

Av NSF, 20.12.2018

Snurr film!

 

Sykepleie er et internasjonalt fag. Tverrkulturell forståelse og globalt samarbeid er en viktig del av utviklingen av faget. Derfor er det nedfelt i NSFs formålsparagraf at forbundets arbeid skal fremme internasjonal forståelse og solidaritet. Siden begynnelsen av 1980-tallet har NSF jobbet med internasjonalt bistandsarbeid ved å bidra til å etablere og utvikle sterke og attraktive sykepleierorganisasjoner som ivaretar sykepleierne og jordmødrenes interesse til det beste for befolkningens helse og livskvalitet. Helse er noe av det viktigste for en bærekraftig utvikling og har alltid hatt en sentral plass i norsk og internasjonal bistand. Sykepleiere er blant de viktigste fagpersonene i ethvert lands helsetjeneste. Dette krever at de har solid kompetanse, tilgang på faglig utvikling samt gode og trygge arbeidsforhold.

Solid erfaring

Med NSFs over hundre år lange historie er vi i Norge langt fremme på disse områdene. Men på det afrikanske kontinentet er en sykepleier og jordmors hverdag preget av svært mange pasienter, kompliserte sykdomsbilder, mangel på medisiner og utstyr, dårlig rettssikkerhet og utrygge arbeidsplasser. I tillegg kan utdanningene være mangelfulle. Det er derfor bistandsarbeidet til NSF er så viktig. NSF har kompetanse og erfaring som ingen andre norske aktører på bistandsfeltet har. Forbundet har bred fagkompetanse innenfor mange av de fagfeltene våre søsterorganisasjoner også jobber med: fag- og helsepolitikk, utdanning, ledelse, forskning, tariffspørsmål, arbeidsrett og medlemsrekruttering, bare for å nevne noe.

Samarbeider med Norad

Bistandsarbeidet til Norsk Sykepleierforbund er et samarbeid med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), der sistnevnte står for det meste av de økonomiske kostnadene, mens NSF bidrar med den praktiske gjennomføringen av prosjektene samt faglig ekspertise. Nåværende avtale med Norad går ut i år, og det er søkt om en ny flerårig samarbeidsavtale.

Nylig vedtok også forbundsstyret i NSF en bistandsstrategi for 2018-2023. Strategien beskriver blant annet hvorfor NSF driver med bistand samt visjoner, mål og prinsipper for arbeidet. Strategien kan leses her.