Årsmøtet 2010

Av NSF

Referat fra årsmøtet 2010 som ble avholdt i Trondhjem 3. juni