Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 51

Av Line Orlund, 22.12.2018

Nå har roen senket seg over Oslo- kontoret, og vi tar nå ferie til 2.januar. Fortsatt gjenstår utsending av julekort og innsending av en høringsuttalelse. Dette er årets siste fredagshilsen. Takk til alle dere som har gitt meg tilbakemeldinger på dem i løpet av dette halvåret.

Jeg tenkte jeg skulle bruke årets siste fredagshilsen til å si litt om den flotte gruppen som jobber på Oslo-kontoret - det er nemlig de som I det daglige sørger for at medlemmer får svar på det de lurer på, at det jobbes med saker vi får inn, at politikken vi fører utvikles og at de mange kursene og konferansene gjennomføres på en profesjonell måte. Oslo har tre seniorrådgivere, seks rådgivere og to kurskonsulenter i tillegg til meg som fylkesleder. Totalt er vi altså 12 personer. De fleste ansatte på kontoret har erfarings som tillitsvalgte fra før de ble ansatt, det kommer godt med når vi skal gi råd til de rundt 100 hovedtillitsvalgte eller 400 tillitsvalgte som er i Oslo. Som fylkesleder er jeg utrolig stolt over den jobben som gjøres hver dag og benytter derfor anledningen til å takke alle sammen.

Fylkesstyremøte
Fylkesstyret i Oslo består av leder, nestleder, fem medlemmer, studentrepresentant og representant fra faggruppene. I mange år har vi i tillegg valgt å invitere varamedlemmer både til fylkesstyret, student og faggruppene til våre møter. Med så mange mennesker som alle mener mye om de fleste sakene vi behandler, skulle man kanskje tro det blir kaos på møtene, men det blir det ikke. Vi kjører streng møtedisiplin der alle må tegne seg, enten det er til innlegg eller replikk.

På møtet denne uken var høring om fremtidig organisering av NSF en viktig sak. I første omgang skulle vi uttale oss om det var noen modeller vi mente IKKE skulle tas videre. Vi var klare på at en modell der vi organiserer NSF etter de regionale helseforetakene er helt uaktuell, videre mener vi det er uheldig å fortsette med 19 områder som i dag. De tre modellene vi anbefaler at tas med videre, er dermed en ren fylkesmodell (11 fylker), en modell med delt Viken (12 områder) og en modell der NSF er organisert som seks samarbeidsområder. Alle fylkene hadde frist i dag med å levere sine høringsinnspill. Det skal også arrangeres en stor høringskonferanse i januar, før styringsgruppen legger frem forslag til sak til landsmøtet.

Andre saker som ble diskutert var den resultatet av de lokale forhandlingene i Oslo kommune, nye sykehusbygg og vi diskuterte starten på lønnsoppgjøret i 2019, der KS har kommet med et spennende debattnotat.

NSF Oslo har åpne fylkesstyremøter og dersom du skulle ønske å delta er det bare å følge med på nettsidene så du i tillegg til agenda, får med deg dato, sted og tidspunkt. Neste møte er allerede avtalt til 16. januar kl. 08.30 til 15.30. Møtet skal være i våre lokaler i Tollbugata 22. 

Rett til utvidet stilling
Fra nyttår endres loven slik at dere som har deltidsstilling får styrket retten til å utvide stillingen deres. Det er viktig at vi sikrer at de som ønsker å utvide stillingen sin får lov til det. Jeg sitter likevel å undrer meg over at vi ikke har flere som ber om hjelp fra oss på fylkeskontoret til å få fulle stillinger. Jeg kjenner jeg er litt bekymret for at vi har en del sykepleiere som faktisk ønsker å jobbe deltid. Jeg ser helt klart at det kan være perioder i livet hvor det å jobbe deltid er nødvendig. Men hva er grunnen til at mange velger å fortsette å jobbe deltid i lang tid? Er det på grunn av arbeidspress? På grunn av lav lønn? Eller er det fordi det ikke er fulle stillinger? Med nye pensjonsregler blir det enda viktigere enn tidligere at mange jobber fulle stillinger. Dessuten trenger helsevesenet at vi er mange flere. Kan dere ikke kontakte meg å fortelle meg hvorfor dere jobber deltid og om det er noe vi i NSF må ta fatt i for å øke andelen heltid. Legg igjen en melding på fb eller send meg en mail på line.orlund@nsf.no

Helsesykepleier
Om litt over en uke endrer Helsesøster tittel til Helsesykepleier. Det kommer til å ta litt tid å venne seg til. På den  annen side husker jeg hvor "normalt" det var at eldre pasienter ropte "søster" til meg da jeg var nyutdannet.  Jeg tror vi kommer til å leve med både helsesøster og helsesykepleier i lang tid fremover. Samtidig er det viktig at vi alle langsomt starter å bruke den nye tittelen. Om noen år er det "helsesykepleier" elevene på skolene i Oslo krever å få flere av - det ser jeg frem til.

Møte med de tillitsvalgte i NHO
Utrolig nok møtte 10 hovedtillitsvalgte fra NHO opp på medlemsmøte denne uken. Tema var hvordan vi kan bistå medlemmer med å forhandle lønn. Grunne til møtet, var at vi nå er ferdige med å regne ut lønnsdifferansen mellom det sykepleierne i bedrifter som tilhører NHO Service og handel tjener og det de tjener i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Det er en flott gjeng tillitsvalgte i denne sektoren og jeg er imponert over innsatsviljen. Vi gleder oss til lønnsopplysningskampanjen som starter etter nyttår og jeg er sikker på at de tillitsvalgte vil gjøre sitt beste for å forhandle opp lønnen til sine medlemmer.

Jeg ønsker dere alle sammen en riktig fredelig og god jul. Jeg gleder meg til å kommunisere videre med dere i 2019.