Protokoll fra nordisk samarbeidsmøte

Av Elin Martinsen, 02.01.2019

Her kan du lese protokollen fra nordisk samarbeidsmøte for "allergisykepleiere"; NANA.