Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst

Av Gry Renate Bergskaug, 04.01.2019

Diakonhjemmet sykehus arrangerer Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør- Øst 14. og 15. mars 2019.

Sted: Quality Hotell 33, Oslo 

Vedlagt finner dere invitasjon og fullstendig program.
Påmelding innen  25. januar 2019 via link i vedlagt program.