Viktig seier for NSF i Arbeidsretten

Av NSF, 04.01.2019

NSF vant fram i Arbeidsretten mot NHO. – En viktig og gledelig dom for oss, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Dommen innebærer at også virksomheter innenfor rusomsorg, psykiatri, rehabilitering og bedriftshelsetjeneste skal omfattes av pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO Service og Handel og NSF.

– NSF er svært fornøyd med dommen.  Den understøtter forbundets strategi om å samle flest mulig på samme avtale, for å få større gjennomslag i NHO-området, sier Eli Gunhild By.

Bakgrunnen for saken var at NHO hadde avvist opprettelse av tariffavtale for sykepleiere i åtte virksomheter. Virksomhetene driver i konkurranse med lignende virksomheter som allerede er bundet av pleie- og omsorgsoverenskomsten.

Arbeidsretten ga NSF medhold i at bedriftene skal omfattes av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Dette var en viktig avklaring for NSF, og innebærer at NSF sin avtale har et større nedslagsfelt enn det NHO har lagt til grunn. NSF forutsetter at det nå vil bli enklere å få opprettet tariffavtale for lignende bedrifter.

NHO anførte at overenskomsten bare dekket medlemmer som utførte operativt pasientarbeid, eventuelt at medlemmer som arbeidet med lønnsfastsettelse ikke var dekket av overenskomsten. Dette vant NHO ikke frem med. NSF vant på sin side ikke frem med at overenskomsten dekket alle medlemmer. Dette vil dermed bero på en konkret vurdering. Der arbeidsgiver hevder at medlemmer ikke er omfattet av overenskomsten må lokal tillitsvalgt kontakte fylkeskontoret for videre oppfølging av spørsmålet.

Her kan du lese dommen fra arbeidsretten som falt rett før jul.

https://www.arbeidsretten.no/dv-cms/resources/ar-2018-29-sak-18-2018.pdf