Praksisstudent ved OUS eller Oslo Kommune?

Av Thea Martine Olsen, 04.01.2019

Da har vi en viktig beskjed til deg! 7. og 8. januar får du nemlig gratis influensavaksine!

NSF Student er veldig glade for å kunne fortelle at OUS har fått på plass en ordning som gir sykepleierstudenter i praksis ved Oslo Universitetssykehus og Oslo Kommune (Sykehjemsetaten og hjemmesykepleie) GRATIS INFLUENSAVAKSINE.

Dette har vært en viktig sak for NSF Student i mange år, og vi applauderer OUS for å gi sykepleierstudentene dette tilbudet. Se oversikt for vaksinering under:

 

Oslo Met:

Studenter ved Oslo Met som i praksis ved Oslo universitetssykehus og Oslo kommune (sykehjemsetaten og hjemmetjenesten) i januar tilbys gratis influensavaksine i kantina mandag 7. januar 2019 kl. 09-13.

Kontaktperson: Rådgiver Lars Hilland (larshi@oslomet.no, tlf. 67 23 52 68).

Lovisenberg:

Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole som skal ut i praksis ved Lovisenberg diakonale sykehus i januar tilbys gratis influensavaksine på LDH, møterom 4 kl. 13-15 mandag 7. januar.

Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole som skal ut i praksis ved Oslo universitetssykehus i januar tilbys gratis influensavaksine på LDH, møterom 4 kl. 14-17.30 tirsdag 8. januar.

Kontaktperson: Praksiskoordinator Tonje Gjulem (Tonje.Gjulem@ldh.no, tlf. 97 72 59 48)