Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 1

Av Line Orlund, 04.01.2019

At sykepleiere i NHO tjener mye mindre enn sykepleiere i Oslo kommune, er et stort problem for de det gjelder. Det er også noe som i høyeste grad angår alle andre sykepleiere. I denne fredagshilsenen vil jeg forsøke å forklare hvorfor dette angår dere alle og hvorfor dere må hjelpe oss å spre informasjon om at sykepleier må stille lønnskrav!

Lønnsopplysningskampanje
Allerede under streiken ble det klart for alle at NHO prøvde å "leke med tall" ved å hevde at "deres sykepleiere i forkant av lønnsoppgjøret i 2016 i gjennomsnitt tjente bedre enn i KS". Jeg oppfattet disse uttalelsene som provoserende, rett og slett fordi det var et forsøk på å dekke over et elendig lønnsnivå for sykepleierne i NHO. Vi startet dermed jobben med å lage en totaloversikt over lønnsnivået til våre medlemmer.

La meg først gi dere litt faktaopplysninger:

  • NSF har rett i overkant av 500 sykepleiere i NHO
  • 222 av disse er medlememr i NSF Oslo, dette er i overkant av 44 % av totalantallet
  • 156 av de 222 er sykepleiere.
  • 146 av de 156 sykepleierne tjener mindre i NHO enn de ville tjent helt automatisk i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. i snitt tjener de 146 litt i overkant av 60 000 kroner mindre i året i full stilling.
  • 8 sykepleiere tjener mer i NHO enn de automatisk ville tjent i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. I snitt tjener de 8 litt i overkant av 13 000 kroner mer enn de automatisk ville tjent i Sykehjemsetaten.

 

NHO er kritiske
La meg svare ut en kritikk fra NHO med en gang. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO mener det blir feil at vi sammenlikner lønnen i Oslo kommune, der lønnsoppgjøret for 2018 selvfølgleig et sluttført, med 2017-lønnsnivået i NHO, der man fortsatt venter på en avklaring av lønnsoppgjøret i 2018 på grunn av streiken og den påfølgende tvungne lønnsnemnden. Vel - vi har fasiten på lønnsoppgjøret både i kommunene og i sykehusene etter oppgjøret i 2018. Da er det ikke feil å påpeke hvor langt unna NHO sykepleierne er, når lønnsoppgjøret for disse sykepleierne nå skal fastsettes av lønnsnemnd og muligens lokale forhandlinger etterpå. Etterslepet og lønnsdifferansen er enorm. Vi forsøker ikke på noen måte å skule at de tallene vi sammenlikner er differansen mellom nåværende lønn i NHO og den lønnen de nå har i Sykehjemsetaten.

Vi har lenge hatt enkelteksempler på sykepleiere med lav lønn i NHO. Det som virkelig overrasket meg, var at det var så få som tjente bedre i NHO enn i kommunen.

Det er flere faktorer som trekker negativt ned på lønnsnivået i NHO. NHO beregner ansiennitet helt annerledes enn i sykehus og kommune. Det er helt vanlig at kun relevant praksis fra Norge teller, mens man i andre tariffområder stort sett nå anerkjenner all praksis som tellende, enten den er relevant eller ikke, opptjent i Norge eller i andre land. Det andre er at mens lønnsstigen til NHO slutter på 6 år (med unntak av Frelsesarmeen som har en egen avtale om et 10-års trinn), så går sykehusenes ansiennitetsstiger til 10 år og kommunenes stiger til 16 år.

Vi har nå kontaktet så å si alle våre medlemmer i NHO og fått kartlagt hvilken ansiennitet de ville fått dersom man legger Oslo kommunes beregningsmåte til grunn. Deretter har vi sett på hva de ville tjent med den lønnen Sykehjemsetaten sier de automatisk vil gi sykepleiere som søker jobb hos dem. Vi har laget oversikt på differansen mellom det de tjener i NHO og det de ville tjent hvis de hadde jobbet i et kommunalt sykehjem og forskjellen er enorm. I en artikkel publisert om denne saken i Sykepleien, er det laget en tabell som viser gjennomsnittlig lønnsdifferanse for hvert avarbeidsstedene i NHO. Jeg har tillatt meg å legge ved en tabell de har laget.

 

 

Målet er å få sykepleierne i NHO til å stille lønnskrav
I neste uke sender vi ut brev til den enkelte sykepleier som er omfattet av "Pleie- og omsorgsoverenskomsten" i NHO. Det blir nok nok bli et sjokk for mange å oppdage at lønnen de har ligger fra 20 000-130 000 kroner under de kommunale sykehjemmene. I Oslo kommune er dessuten kvelds- og nattillegget 40 %, noe som for mange vil utgjøre en betydelig forskjell.

NRK har også fulgt denne saken og har publisert følgende artikkel på sine nettsider i dag. I tillegg har saken vært en av hovedsakene i radionyhetene og er dermed spredt vidt både i Oslo og andre deler av landet.

 

Følges opp i andre virksomheter
Lønnsopplysningkampanjen handler om å bevisstgjøre sykepleiere på sin verdi. Vi oppfordrer sykepleier som ligger lavt til å snakke med tillitsvalgte og få hjelp til å legge inn et lønnskrav. Vi gjør også sykepleierstudenter og andre oppmerksomme på at de kan stille lønnskrav ved ansettelse.