Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ

NSF Hedmark og Oppland inviterer til lederkonferanse 13.juni

Foredragsholdere er:

  • Solveig Paula Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF
  • Solveig Osborg Ose, SINTEF
  • Ragnhild Jakobsson, sykepleier og politiker
  • Camilla Stalsberg, fag og helsepolitisk avd. i  NSF
  • Saera Khan, tidligere politiker, nå kundedirektør i Ipsos

Påmelding og program

Konferansen starter kl. 09.30 - og avsluttes 15.30

Velkommen til Scandic hotel Lillehammer!