Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø

Lederkonferansen ble avholdt 13.juni.
Foredraget til Solveig Osborg Ose, forsker ved SINTEF med tittel HMS i offentlig sektor er lagt ut i sin helhet og er nyttig lesning.