Valg av delegater til fylkesmøte i Østfold den 28. til 29.mars 2019

Av Kjell-Ivar Løkken, 08.01.2019

Denne kunngjøring gjelder alle ikke-yrkesaktive medlemmer og medlemmer i Østfold som er i arbeid uten å tilhøre et etablert hovedtillitsvalgtområde ved sin arbeidsplass/virksomhet.

Medlemmer som tilhører ovenstående kategorier som f.eks. pensjonister og enkelte privatansatte, oppfordres herved til å melde sitt kandidatur, dersom de ønsker å være med på å påvirke NSF som organisasjon. Dette møtet skal blant annet velge representanter fra Østfold til NSFs landsmøte i november.

Det er flere delegatplasser til disposisjon, og dersom antall kandidater som melder seg overstiger antall delegatplasser vil valg måtte gjennomføres. Liste over foreslåtte kandidater vil i så fall bli lagt ut på NSF, Østfolds nettside straks etter frist for å foreslå delegater er utløpt. Informasjon om hvordan valg skal foregå vil også bli gitt dersom det blir nødvendig.

Nærmere informasjon kan fåes ved å kontakte ostfold@nsf.no

Frist for å melde sitt kandidatur er den 4.februar klokken 15.