SiS fagseminar 2019 med generalforsamling.

Av Vibeke Heen, 11.01.2019

Styret i SiS ønsker velkommen til årets fagseminar 7. og 8. mars. 

Fagseminaret er åpent for alle med interesse for og som jobber med stomi og inkontinens. Årets program er variert og spennende, med blant annet workshops.

 

Det er i år generalforsamling med valg av nytt styre, klikk deg inn og les mer om dette. 

 

 

Frist for å få redusert kursavgift er 6. februar. 

Påmelding: http://axacoair.se/go?V2zkRg5y

 

6.mars er det klart for vårens stomisykepleiermøte. Det er et interessant program som er laget for stomisykepleiere og det vil i tillegg være valg av ny stomisykepleierkoordinator. Dette er et spennende verv med mange muligheter. Stomisykepleierkoordinator er et fullverdig medlem av styret i SiS selv om valget skjer på stomisykepleiermøtet og ikke på generalforsamlingen. Stomisykepleierkoordinator er Norges internasjonale representant i WCET (World council of enterostomal therapists) og ECET (European council of enterostomal therapists) og får dekket deltakelse på konferansene til WCET og ECET. Stomisykepleierkoordinator er SiS sin representant til fagrådet i HELFO. Det er også stomisykepleierkoordinator som har ansvar for agenda og gjennomføring av stomisykepleiermøtene, dette er ordnet mye i fellesskap på styremøtene i SiS.

Den 7. mars er det generalforsamling for faggruppen og valg av ny styreleder og nye styremedlemmer.

Som leder av SiS får du et utrolig spennende og lærerikt verv som gir mange muligheter. Styreleder representerer SiS ved Sentralt fagforum hvor alle faggruppeledere i NSF møtes to ganger årlig. Det er også ønskelig med deltakelse på Sykepleierkongressen og Samhandlingskonferansen.

Andre verv i styret er: nestleder, kasserer, sekretær og webansvarlig. Dette er verv som fordeles internt i styret ved første avholdte styremøte.

Det er behov for kandidater til alle verv. Styret velges for en periode på 2 år. Styremedlemmer honoreres etter satser satt i generalforsamling. Å være en del av styret i SiS er svært lærerikt og morsomt, du får en unik mulighet til å påvirke og utvikle faggruppen. 

Mer informasjon om de ulike vervene finner du i håndboken: https://www.nsf.no/Content/3786337/cache=1520192023000/Håndbok+for+Sykepleiere++2017.+Endelig+revidert+utgave.pdf

Ved spørsmål eller om du ønsker å stille til valg kan du kontakte leder av valgkomiteen Camilla Løvall: camilla.lovall@siv.no.

For faggruppens medlemmer er det mulig å søke om stipend, frist for dette er 25. januarhttps://www.nsf.no/vis-artikkel/769827/1212321/SIS---FAGUTVIKLINGSSTIPEND .