Gratis lederkonferanse 9. april 2019

Av Gunn B. Odéen - kke-vest@nsf.no, 11.01.2019

Målgruppen er NSF sine medlemmer som jobber som leder, uansett tariffområde. Konferansen blir arrangert på Scandic Ørnen 9. april kl. 10.00-16.00. Grunnet reiseavstander inviteres deltakere fra Sogn og Fjordane og Rogaland til en pakke med gratis middag 8. april, overnatting og konferanse. Deltakere fra Hordaland inviteres til gratis konferanse.

Her finner du programmet.

Lenke til informasjon og påmelding for ledere fra:

- Hordaland

- Rogaland

- Sogn og Fjordane