Ny kommune – nye muligheter

Av NSF Rogaland, 11.01.2019

Onsdag 9. januar var en historisk dag. For første gang hadde NSF i kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger felles medlemsmøte. 

Sammen med medlemmer fra NSF, var også kollegaer fra Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapiforbund invitert med. Dette var starten på å bygge ett felleskap blant sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i de tre kommunene.

Møtet ble åpnet av Ingeborg Bø Rolfsen, Margrethe Reianes og Susanne Borre, de tre hovedtillitsvalgte i henholdsvis Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune. De innledet kort om målet for møtet og programmet. Deretter tok Kjartan C. Møller, prosjektdirektør i Nye Stavanger kommune over scenen. Han gikk gjennom status i arbeidet med å slå sammen tre kommuner, tre kulturer, tre organisasjoner – ett krevende, men spennende arbeid. Hans fokus var først og frem knyttet til emnet Helse og Velferd og virksomhetsoverdragelse. Konklusjonen hans var at 2019 blir ett spennende år. Mye skal på plass før man «lukker» de tre kommunene og «åpner» ny Stavanger kommune 1/1-20. For ansatte er det knyttet mye spenning til hva denne kommunesammenslåingen vil bety for eget arbeid og arbeidsted, «hvor vil min plass være i den nye kommunen?» Det ble opplyst om to merketidspunkt de ansatte må kjenne til. 30. juni skal alle ansatte ha klart for seg hvor de skal ha sitt arbeidssted. I september skal det etter planen være klart for at alle ansatte skal motta nye arbeidsavtaler.

Etter at Møller var ferdig overtok fylkesleder Nina Horpestad og seniorrådgiver Line Waldeland fra NSF Rogaland ordet. De gikk gjennom hvilke konsekvenser en kommunesammenslåing vil kunne ha for ansatte. Det som gikk igjen i deres innlegg var viktigheten av å finne frem egen arbeidsavtale, slik at man har sammenligningsgrunnlag når ny arbeidsavtale foreligger i september. Dernest var det viktig for dem å formidle at hovedtillitsvalgte i de respektive kommuner vil være samtalepartnere for medlemmene og bistå hvis man skulle støte på utfordringer eller ha spørsmål rundt prosessen.

Kvelden ble avrundet med god underholdning av Ryfylke Livsgnist.

Vi ser frem til flere spennende møter sammen i året som kommer!