Publisering av jordmorfaglige artikler på sykepleien.no

Av nsf, 14.01.2019

Jordmorforbundet har vært med i et pilotposjekt der målet har vært å øke antallet fagartikler som publiseres og bedre kvaliteten. Fra 2019 kommer ikke lenger tidsskriftet Jordmora ut i papirform, men samarbeidet om digitale fagartikler i jordmorfag består på sykepleien.no

Medlemmer i Jordmorforbundet har mulighet til å sende inn artikler og får hjelp til språkvask og redigering av fagredaktører i Sykepleien. Artikkelen publiseres på www.sykepleien.no og kan enkelt deles på nettsider og i sosiale medier

Artiklene kan være av ulik art. For eksempel avsluttende oppgaver, oppgaver i klinisk stige, prosjekter, prosedyrer, informasjonsmateriell, evt forskningsartikler som ikke blir publisert i bladet Forskning. Kvaliteten er avgjørende for om de blir antatt og det er viktig at de bygger på litteratur som blir diskutert i en eller annen form.

 Artikler kan innholde:

  • Forskning
  • Fag
  • Utviklingsarbeid
  • Brukererfaringer
  • Basert på for eksempel masteroppgaver, fordypningsoppgaver eller pågående og avsluttede prosjekter
 

Her finner du veileding til å skrive en fagartikkel:

https://sykepleien.no/skriv-fagutvikling

Det beregnes tre måneders arbeidstid i redaksjonen da manuskriptet blir behandlet i flere ledd.

De som skal få publisert digitalt må legge inn sin ferdige artikkel i ScholarOne verktøyet.

https://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien

Kjenner du til gode jordmorfaglige artikler som kan deles elektronisk, send gjerne en link til jordmor@nsf.no