Nano-læringskurs for internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) er nå tilgjengelig!

Av Heidi Vembe Swensen, 14.01.2019

Norsk Sykepleierforbund mener at sykepleiere og sykepleierstudenter vil ha
nytte av å lære om ICNP. Derfor er det nå utviklet et nano-læringskurs der du
kan lære mer om hva ICNP er, hvordan det er satt sammen og hva det brukes til.

Terminologi er viktig for pasientsikkerhet, kvalitet, og forskning og fagutvikling i sykepleie. Direktoratet for e-helse har gjennomført en konseptutredning og fått tilslutning fra hele helse- og omsorgssektoren til en anbefaling om å ta i bruk ICNP i kombinasjon med SNOMED CT som terminologi for sykepleiepraksis. Du kan lese mer om anbefalingen her: https://ehelse.no/nyheter/anbefaling-terminologi-innen-sykepleiepraksis

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at sykepleiere og sykepleierstudenter vil ha nytte av å lære om ICNP. Derfor er det nå utviklet et nano-læringskurs der du kan lære mer om hva ICNP er, hvordan det er satt sammen og hva det brukes til. Kurset er et samarbeid mellom Norsk forskning- og utviklingssenter for ICNP® ved Universitetet i Agder, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, og fag- og helsepolitisk avdeling i NSF.

Det finnes til sammen ti leksjoner, og du finner dem her:

Velkommen til nano-kurs om ICNP®

Terminologi

Hvorfor er terminologi viktig?

Hierarkiet i ICNP

ICNP - søkemotoren

ICNP - kataloger

Veiledende planer

Prosjekt i kommuner: Fra fritekst til standard tekst.

Kunnskapsbasering av veiledende planer

ICNP - kvalitetsforbedringer og ledelse