GENERALFORSAMLING 2019

Av Toril Kristin Skjæveland, 14.01.2019

NFSO-NSF sin Generalforsamling 2019 avholdes i forbindelse med Ortopedisk kongress i april. I år skal der

velges nytt styre og ny nominasjonskomité. Kunne du tenke deg å være med, eller vet om noen som kan passe?

Da ønsker Nominasjonskomitéen å høre fra deg.

 

NFSO-NSF skal på generalforsamlingen i april 2019

foreta valg av nytt styre og nominasjonskomite. Dette

legges i forbindelse med at Ortopedisk kongress

arrangeres i Kristiansund 24.-26. april.

 

Til styret trenger nominasjonskomitéen forslag på:

• leder

• fire styremedlemmer

• to varamedlemmer

 

Til nominasjonskomitéen trenger vi forslag på:

• leder

• ett komitémedlem

• ett varamedlem

 

Både styret og nominasjonskomiteen velges av NFSO-NSF sin generalforsamling.

Det er fint om dere medlemmer kan komme med forslag på kandidater dere vil ha til å representere dere i de ulike vervene.

I henhold til vedtektene er fristen for å foreslå kandidater 1 måned for valget, det vil si:

FRIST FOR INNSENDING AV FORSLAG TIL KANDIDATER ER 24. MARS 2019

 

Nominasjonskomiteen skal komme med en innstilling til nytt styre ved generalforsamlingens start.

Dette skjer i henhold til NFSO`s vedtekter og valgreglement.

Kandidatene dere foreslår må være forespurt på forhånd, og sagt seg villig til å stille til valg.

Forslag på kandidater sendes til Nominasjonskomiteen på epost; mari_tande@hotmail.com

Er det ellers noen spørsmål sa ta gjerne kontakt.

 

Hilsen fra oss i Nominasjonskomiteen

v) Mari Tande Aronsen