Ikke ett ord om sykepleiermangelen

Av NSF, 15.01.2019

Forbundsleder Eli Gunhild By savner at helseministeren vil ta tak i deltidsutfordringen og sykepleiermangelen.

I den årlige sykehustalen presenterer helseministeren sine forventninger og oppdrag til helseforetakene. Sykehustalen ble holdt på OUS Rikshospitalet 15. januar 2019.

Deltidsutfordringen

De siste to årene har sykehusene lyst ut 13 000 sykepleierstillinger. Fortsatt er det bare omtrent halvparten av disse som er heltid. De resterende er deltid eller uspesifisert (4 prosent).

– Helseministeren krever at sykehusene skal lyse ut hele stillinger, men mange sykehusdirektører følger ikke opp pålegget fra helseministeren. Det er et problem for både pasienter og ansatte. Pasientene møter til stadighet nye vikarer og deltidsansatte og får ikke den oppfølgingen som en heltidskultur gir. For sykepleierne sin del går det utover inntekten og det gir dårligere pensjon. Deltid gir også mindre forutsigbarhet i hverdagen og det går utover fagmiljøet, noe som igjen rammer pasientene, sier By.

Spesialsykepleiere

En annen stor utfordring er mangelen på spesialsykepleiere. Helseministeren har visst lenge at det er stor mangel på spesialsykepleiere.

– Hvorfor legger ikke helseministeren føringer for å gjøre noe med det? Dette er en varslet krise. Dessverre ble det ikke sagt noe i sykehustalen som tilsier at han vil ta nødvendige grep for å bedre situasjonen, sier By.

Psykisk helsevern

Helt siden helseministeren tiltrådte har han lovet at den økonomiske veksten skal være større i psykisk helsevern enn i somatikken.

– Det er helseministeren som har det øverste ansvaret. Det er han som må sørge for at sykehusene har god nok økonomi til å prioritere vekst i psykisk helsevern, avslutter By.