Årsmøte 11. februar 2019

Av Anne Britt Sodefjed, 17.01.2019

Det ble avholdt Årsmøte i faggruppa mandag den 11. februar kl. 18.00 på fylkeskontoret i Kristiansand.

Vedlagt er sakspapirer og referat.