Velkommen til fagdag 13 mai

Av Elisabeth Jeppestøl, 18.01.2019

Tid: 13 mai 2019
Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Målgruppe: Medlemmer

På årets konferanse kommer bla. Rune Andersen.
Mer informasjon kommer.
Her melder du deg på fagdag:
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4225209/12619