Hvem blir årets sykepleier 2019?

Av Elisabeth Jeppestøl, 18.01.2019

I 2019 vil fylkesstyret dele ut prisen ”Årets Sykepleier” her i Vest-Agder. 
Den kan ifølge statuttene deles ut til en sykepleier som på en eller annen måte har vært med på å utvikle og/eller profilere sykepleierfaget på en god måte. 

Det kan være en sykepleier som har utpekt seg gjennom direkte pasientrettet arbeid eller som på en eller annen måte har bidratt til å videreutvikle sykepleiefaget generelt - eller innenfor et spesielt område. 

Du oppfordres herved til å foreslå en kandidat, gjerne din kollega som du mener har fortjent prisen på bakgrunn av vedkommendes arbeid.

Både kandidat og forslagsstiller må være medlem av NSF Vest-Agder.  Prisen består av diplom, gave og dekning av utgifter til ønsket kongress el.l.  Forslag skal begrunnes skriftlig.  Den som foreslår vinneren vil motta en gave fra NSF Vest-Agder.

Send inn ditt forslag på kandidat med begrunnelse til:
mailto:vest.agder@nsf.no 

Merk dokumentet:  ”Årets Sykepleier 2019”
Frist for innlevering av forslag er: 1. mai 2019
Vinneren kunngjøres på ”Sykepleiernes Dag” som arrangeres  13. mai 2019 i Kristiansand