Master i nyfødtsykepleie

Av Nina Granum Lycke, 20.01.2019

14. januar 2019 startet et nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. Masterstudiet er en viktig videreutvikling av fagfeltet og av videreutdanningen i nyfødtsykepleie.

 

6000 barn legges hvert år inn på nyfødtavdeling i Norge. Noen av dem er født så tidlig som i 23. svangerskapsuke. Og de får svært avansert pleie og behandling.

Gjennom masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie utvikles kompetanse til å yte faglig og etisk forsvarlig helsehjelp på et avansert nivå. Målgruppen for helsehjelpen er premature og akutt kritisk syke nyfødte, barn i aldersgruppen 0-3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie, foreldre/barnets omsorgspersoner og søsken. Masterstudiet gir kompetanse til å ivareta og ta ansvar for målgruppens behov for sykepleie gjennom hele pasientforløpet, fra høyteknologisk behandling til utskrivelse til hjemmet eller til palliativ behandling fram mot en verdig død. 

 

Videreutdanning i nyfødtsykepleie hopper opp på masternivå

Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie