Er geriatri fremtidens medisinske hovedfag?

Av Tor Engevik, 20.01.2019
Sykepleier og leder i NSF’s faggruppe for geriatri og demens Tor Engevik, fortsetter på sin landsturne sammen med norgesmester i styrkeløft 73 åringen Unni Olsen. Vi reiste den 14. januar til sykepleierutdanningen ved høyskolen i Molde for å få økt fokus på eldrehelse og eldreomsorg.

Ifølge professor og geriater Olav Sletvold er «Geriatri er fremtidens medisinske hovedfag». Selv om mange eldre er friskere enn tidligere vil vi med en stadig økende andel eldre i befolkningen oppleve at stadig flere eldre vil komme på sykehus og sykehjem. Så vi får håpe at Sletvolds spådom blir en realitet slik at stadig flere dyktige sykepleiere vil engasjere seg i og vil jobbe med den eldre pasient. Eldre kan gjerne ha et diffust og atypisk sykdomsbilde, i tillegg kan de ha en rekke kroniske sykdommer i bunn. Dette gjør eldreomsorgen til et krevende, men også veldig interessant fagområde å jobbe i for oss sykepleiere.

Under foredraget «aktive eldre» meldte over 40 av de flotte studentene i Molde seg inn i faggruppe i geriatri. Studentene vil nå få fagtidskriftet Geriatrisk sykepleie med gode fagartikler gratis i posten to ganger årlig. I tillegg får de til tilbud om å kunne delta i sykepleiefaglig nettverk innen geriatri og demens. Bachelorstudenter som er medlem i NSF kan alle bli gratis medlem ved å sende en sms med GERIATRI til 02409.
 
Tor spurte avslutningsvis sykepleierstudentene om hva de ville syntes var viktig hvis de selv blir gamle? Og svarene han fikk var: mening, god mat, omsorg, selskap, respekt, friluft, trening, glede, å få gå, samvær og øl. Vi lar ordene stå til ettertanke.