Verdens nordligste universitet har fokus på eldreomsorg

Av Tor Engevik, 23.01.2019

Sykepleier Tor Engevik og norgesmester i styrkeløft Unni Olsen på 73 år forsetter sin Norgesturné for å få økt fokus på eldrehelse. Den 16 januar landet vi i Hammerfest og holdt foredraget «aktive eldre - en levende alderdom med styrketrening og fysisk aktivitet som medisin», for sykepleierstudentene på verdens nordligste universitet.

Morgendagens sykepleiere utdannes i dag og skal vi få en god eldreomsorg i fremtiden så må vi allerede i dag vekke sykepleierstudentenes interesse for å arbeide i eldreomsorgen. WHO definerer helse slik: «Helse er en tilstand av fullstendig, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller fysisk svekkelse» (WHO, 1986). Etter hvert som vi blir eldre vil de fleste av oss oppleve både kronisk sykdom og fysisk svekkelse som gjør at vi faller utenfor WHO’s definisjon av helse. Sorgen over tap av fysiske funksjoner vil kunne nedsette vår mentale opplevelse av velvære. Utfordringen for oss sykepleiere blir da å hjelpe de sårbare eldre til  å kunne oppleve en så stor livsglede som overhodet mulig med de fysiske begrensninger som alderen gir dem.

Avslutningsvis spurte Tor de engasjerte sykepleierstudentene hva de ville syntes var viktig når de selv blir gamle? Og svarene han fikk var: familie, omsorg, aktivitet, respekt, verdig liv, god mat, selvstendig økonomi, verdighet. Vi lar ordene stå til refleksjon.