Fylkesmøtet 28.-29. mars 2019

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 23.01.2019

Hvem skal representere Østfold på NSFs landsmøte i november? 25 kandidater kjemper nå om østfolddelegasjonens åtte plasser. Fylkesmøtet i mars avgjør.

På fylkesmøtet som holdes 28.-29. mars, deltar valgte delegater, hovedtillitsvalgte, fylkesstyret og lokale faggruppeledere. I disse dager velges det delegater på medlemsmøter som holdes ute i HTV-områdene.

I tillegg til at fylkesmøtet skal velge 8 delegater og minst 5 varadelegater, er arbeidstid, lønn, sykepleiermangel og den pågående omorganiseringsprosessen i NSF tema. Landsmøtet vedtar NSFs politikk og hvordan NSF skal være organisert etter at regionreformen har trådt i kraft. Skal vi følge de nye fylkesgrensene og ha et NSF Viken eller skal vi videreføre dagens organisering med 19 lokalkontor? Eller finnes det andre måter å organisere NSFs lokalledd på? Her blir det nok debatt både på fylkesmøtet og landsmøtet.

Vedlagt finner du innkalling og program for fylkesmøtet.

Påmelding til NSF Østfolds fylkesmøte 28.-29. mars 2019 skjer elektronisk – se vedlagte lenke; https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4229856/540897

NB! Du må være pålogget som medlem for å kunne melde deg på. Påmeldingsfristen er 10. mars.