Årsmøte og fagkveld mandag 25. februar 2019, NLAS Sør-Trøndelag

Av Siw Andrea Todal, 23.01.2019

NLAS Sør-Trøndelag

Årsmøte og fagkveld mandag 25. februar 2019

Årsmøte og fagkveld mandag 25. februar 2019

 

NLAS – Sør-Trøndelag lokalgruppes medlemmer

inviteres herved til årsmøte og fagkveld.

 

Sted: Legevakta i Trondheim, Mauritz Hansens gt 4, 2 etg.

 

Program:  

  • Fagkveld med tema “Dårlige barn” kl.18.00-19.00, her blir det servert pizza.
  • Årsmøte kl.19.00-20.00

 

Saksliste for årsmøte:

 

                                    1. Registrering av antall stemmeberettigede

                                    2. Godkjenning av sakslisten

                                    3. Valg av: ordstyrer, 2 medlemmer til å underskrive

                                    protokoll, 2 referenter, tellekorps.

                                    4. Årsberetning

                                    5. Regnskap med revisors beretning

                                    6. Handlingsplan

                                    7. Innkomne saker

                                    8. Budsjettforslag for kommende 2 år

                                    9. Valg. (Se eget oppslag for innstilling fra valgkomiteen)

                                    10. Utlodning av premier

                                     

 

Saker til årsmøtet sendes til styret ved leder Kaja Flatøy, innen 18. Februar pr e-post til: Kaja.Flatoy@stolav.no  

 

Velkommen!

 

OBS! Gratis for alle medlemmer i NLAS! Meld deg inn på nettsiden vår:  https://www.nsf.no/faggrupper/akuttsykepleiere  Kun 280,- pr år i medlemskontingent! Inngang: kr 250,- for ikke-medlemmer.